Categorie archief: nieuws

Inloopavond 11 december MFA Batenburg

De plannen voor de MFA Batenburg worden steeds concreter. Daar zijn wij blij mee. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een inloopavond. U komt toch zeker ook?

Waar kunt u terecht?

Op dinsdag 11 december 2018 is er een inloopavond voor iedereen die meer wil weten over de plannen. U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 20.30 uur. U bent welkom in de kantine van VV Batavia (Hoppenhofstraat 2).

De ontwerptekeningen en het ontwerp voor het bestemmingsplan zijn voor u in te zien. U kunt hierover vragen stellen aan de architect, de projectleider en aan vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers van de MFA.

Wilt u nu al informatie?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u het ontwerp bestemmingsplan. Kijk onder “een plan bekijken” en kies  “bestemmingsplannen” ; vul dan “Hoppenhofstraat 2” in het zoekveld in.

Wij zien u graag op 11 december. Tot dan!

schets MFA Batenburg

officiële wijziging

Het nieuwe bestuur voor de MFA is al een tijdje bekend, maar nu is dan ook de Stichting Gemeenschapshuis de Hostert officeel omgezet in Stichting MFA Batenburg. Daarmee is de nieuwe stichting met een nieuw bestuur een feit.

De namen meldden we de vorige keer al:

 • René Diepenbroek voorzitter
 • Henk Peters secretaris
 • Ron Frederiks penningmeester
 • Willie Borneman (voorzitter van vv Batavia) commissielid / PR zaken
 • Ad Lingsveld (directeur school) commissielid

Op 13 november komt de vergunningsaanvraag ter behandeling, en de gemeente heeft groen licht gegeven voor het starten van het aanbestedingstraject.

Binnenkort hopen we weer een informatiebijeenkomst te organiseren over de stand van zaken. We houden je op de hoogte!

nieuw bestuur en nieuwe naam

schets MFA Batenburg

Het bestuur voor de MFA is onlangs vernieuwd en bestaat nu uit:

 • Henk Peters secretaris
 • Ron Frederiks penningmeester
 • René Diepenbroek voorzitter
 • Willie Borneman (voorzitter van vv Batavia) commissielid / PR zaken
 • Ad Lingsveld (directeur school) commissielid

Deze vijf zullen de kar gaan trekken om invulling te geven aan de nieuwe MFA.

hoe gaat  ‘ie heten?

Er zal o.a. via het Groentje en onze website een actie gestart worden om te kijken welke naam onze MFA moet krijgen.

 1. De Hostert
 2. Ons Stads-huis
 3.  ?????

We zullen iedereen vragen hun voorkeuren in te zenden en verloten een cadeau onder de inzenders.

overleg met Gemeente

In juni hopen we een avond te organiseren met de gemeente om over de stand van zaken te praten. Dat zal ook gaan over de definitieve tekening en over de aanvraag m.b.t. bestemmingsplan.

Nu wethouder Rob Engels de gemeente heeft verlaten neemt wethouder N Derks zijn taak over voor wat betreft de MFA.

overleg over de inrichting

schets MFA Batenburg

De  uitwerking van de MFA in Batenburg wordt langzamerhand steeds concreter. In de maand februari hebben de gebruikers van de toekomstige MFA -St Jan Baptist, V.V. Batavia en Gemeenschapshuis de Hostert- overlegd met de architect en gemeente over de definitieve invulling van het gebouw.

Er is gesproken over de inrichting van de gymzaal, en over de foyer met de bar. Ook is er gekeken naar wat we allemaal nodig hebben in de keuken. Alle drie de partijen hebben hun inbreng gehad. De architect is nu weer bezig om de gegevens te verwerken in een volgende stap naar het definitieve ontwerp.

schets MFA Batenburg

Volgende stap!

Op 27 november was er een bijeenkomst om terug te blikken hoe het project voor de MFA Batenburg tot nu toe is verlopen en om af te spreken hoe we verder gaan.

Technische fase

De gemeente heeft besloten de projectorganisatie aan te passen omdat het project nu technischer van aard wordt. Ted van de Leur neemt de taak van projectleider over van Inge Bax; Nick Bos zal hem ondersteunen.

Ted heeft toegelicht hoe we verder werken vanuit het schetsontwerp dat er nu ligt. Er komt een meer technische fase waarin eerst een voorlopig ontwerp wordt gemaakt. De details hiervan worden met de gebruikers doorgesproken, om te zorgen dat het gebouw uiteindelijk aan hun eisen voldoet.

Stuurgroep

Er komt een stuurgroep, waarin namens de drie gebruikers de volgende personen plaatsnemen:

 • René Diepenbroek (de Hostert)
 • Willie Borneman (V.V. Batavia)
 • Ad Lingsveld (Kans & Kleur, de Eerste Stap)

De stuurgroep komt elke drie weken bijeen; waar nodig zullen deskundigen, gebruikers, adviseurs van de gemeente, enz. aansluiten.

Voorbereiding bouw

Om de bestemmingsplanprocedure goed te doorlopen is de gemeente al gestart met het proces (archeologie, asbestonderzoek, inmeten terrein, e.d.). De stuurgroep wordt van het verloop op de hoogte gehouden.

De gemeente gaat werken met een bouwteam. Dit geeft financiële zekerheid en zorgt ervoor dat er een gebouw wordt gerealiseerd dat optimaal aan de wensen van de gebruikers voldoet.

Extra ondersteuning

Henk Peters blijft betrokken bij het project. De Hostert maakt dankbaar gebruik van zijn expertise en hij zal namens de Hostert samen met René het proces bewaken.

schets van de MFA

Batenburg krijgt een nieuwe MFA (MultiFunctionele Accommodatie), een gezamenlijk project van St Jan Baptist, V.V. Batavia en Gemeenschapshuis de Hostert. De plannen daarvoor zijn enige tijd geleden gepresenteerd en goedgekeurd.

Bovenstaand plaatje geeft een indruk van het mooie, moderne gebouw dat straks zal staan op het terrein van Batavia. Meer plaatjes, met ook gedetailleerde gegevens over voorzieningen en afmetingen, kun je zien in de PDF van de presentatie van de architect die je hier kunt downloaden.