geschiedenis

Batenburg

In het land van Maas en Waal, aan de Maas, ligt het eeuwenoude stadje te Batenburg.
Batenburg was tot 1984 een zelfstandige gemeente. Maar vanaf 1984 zijn door de herindelinggolven Batenburg, Bergharen, en Wijchen samengevoegd.

Het stadje Batenburg heeft ongeveer 650 inwoners. Bijna midden in het stadje aan de Grootestraat, staat het Gemeenschapshuis [voorheen en thans nog vaak het dorpshuis genoemd] De Hostert.

Oprichting

In 1965 werd er een nieuwe school gebouwd op de hoek van de Willibrordusstraat-
Touwslagersbaan. Daarmee raakte de oude school zijn functie kwijt en werd het in 1966 gerenoveerd en als dorpshuis in gebruik genomen. Op 10 mei 1966 werd officieel de vereniging [statuten] tot instandhouding en exploitatie van een verenigingsgebouw opgericht.

De eerste ledenvergadering bestond uit acht personen. Deze waren schriftelijk aangewezen door de instellingen, die toen  in Batenburg gevestigd waren, zoals de gemeente, R.K. en N.H. kerk, de NKV, CAV etc.

Raadhuis

Doordat de oude school te weinig ruimte bood voor het verenigingsleven en het oude klooster werd gesloten, moest er een andere oplossing worden gezocht. Nadat de gemeenteraad van Batenburg  een toezegging had voor een nieuwe rijksuitkering voor o.a. beschermde stadsgezichten,  hadden zij financiële mogelijkheden om een oplossing te zoeken voor het gebrek aan ruimte voor het verenigingsleven.

De gemeenteraad van Batenburg kwam op 4 april 1974 met het volgende voorstel NL. het oude raadhuis uit 1912 aan te wijzen als  het nieuwe dorpshuis. Dit oude raadhuis lag ook aan de Grootestraat. Daarnaast werd de leeggekomen R.K. pastorie aan de Molendijk gehuurd en kreeg het de bestemming van een nieuwe gemeentehuis. Om de oude school en het raadhuis drastisch te renoveren tot een nieuw verenigingsgebouw werd in 1976 een bedrag van Fl 700.000,00 gereserveerd. In 1978 kwam daar nog een post van fl. 100.000,00 voor de inrichting bij.

Bestuur en beheer

De statuten voor de vereniging waren op 10 mei 1966 opgericht en verstreken op 1 april 1996.
Daarna was er niets meer vastgelegd. Op 16 november 1999 werden de oude statuten van de vereniging bij notariële akte en met toestemming van alle vertegenwoordigende verenigingen omgezet in een stichting in Gemeenschapshuis De Hostert. Het bestuur bestond toen uit 5 leden. In 1998 werd er bijna een geheel nieuw bestuur gevormd en in oktober 1999 kwam onverwachts de beheerder te overlijden. Hij had deze functie 11 jaar vervuld. Na diverse kandidaten als beheerder in dienst te hebben gehad, werd vanaf september 2000 een vrouwelijke kandidaat  voor deze functie aangetrokken.

In 2000 werd het oude meubilair door nieuw vervangen en er werd  een door de overheid opgelegd rookverbod ingevoerd. Ondanks dat de Hostert een stichting is zijn er inspraakmogelijkheden. Elk jaar wordt minimaal 1 [voorheen 2 maal per jaar] een vergadering gehouden met alle verenigingen of instanties die van de Hostert gebruik maken. In deze vergadering worden allerlei zaken waaronder de jaarcijfers besproken.

Functies

De functie van het gemeenschapshuis is altijd divers geweest. Voorheen werd het gemeenschapshuis  gebruikt als kantoor voor de gemeente Wijchen, de Rabobank en het spreekuur van de huisarts. Deze zijn later weggegaan, maar  de Rabobank heeft hiervoor een pinautomaat teruggeplaatst. Daarnaast was er tot mei 2005 een kindercrèche op de bovenverdieping. Deze is in mei 2005 verhuisd na een gebouw nabij de basisschool, omdat hun huisvesting niet meer voldeed aan de gestelde eisen.

Verder wordt de Gemeenschapshuis gebruikt voor de gymlessen van de basisschool, diverse recreatieve sporten, zangrepetities, carnaval, jeugd disco, koffietafels, bejaardensoos etc. Dankzij de vele en goede vrijwilligers is het mogelijk ons gemeenschapshuis, samen met de gebruikers, in stand te houden.