na braak komt bouw

Heel snel gaat het allemaal niet, maar het afbreken is klaar, en er kan gebouwd gaan worden. Daarmee wordt dan eindelijk begonnen op 24 augustus : met de bouw van onze MFA.

In de week van 7 september weer een mijlpaal, in letterlijke en figuurlijke zin: dan gaan namelijk de palen de grond in. We verwachten (hopen) dat er iets gaat gebeuren om dit heuglijke moment te markeren, dat melden we dan nog.

Uiterlijk eind juli 2021 moet het gebouw dan helemaal klaar zijn.

het is begonnen!

De meesten van u hebben het waarschijnlijk al gezien in het voorbijgaan, of gelezen in de krant: het werk voor de bouw van ons stadshuis is begonnen. Eerst worden nu voorzieningen getroffen voor het clubhuis van Batavia, dat gesloopt wordt. Er is hierover een informatiebulletin beschikbaar dat u hier kunt downloaden als PDF.

In het informatiebulletin staat meer over de planning en de volgorde van de werkzaamheden, met illustraties. De aannemer, Cornelissen, zegt toe dat zij hun best doen overlast zoveel mogelijk te beperken en omwonenden goed te informeren. Ook doen ze een beroep op onze medewerking:

We maken ook graag van uw oren en ogen gebruik om vandalisme of diefstal te voorkomen zodat we vertragingen van de bouw zo veel mogelijk kunnen voorkomen. Mocht u vragen, opmerkingen of meldingen hebben, schroom niet en neem contact op met ons. Wij staan hier altijd voor u klaar en er is altijd iemand beschikbaar om u te woord te staan.

Contactpersonen:

blij met Yvonne!

Yvonne Janssen is al een tijd beheerder van de Hostert, en een goeie. Daarom is het voor ons allen fijn dat zij onlangs vast aangesteld kon worden. Op de foto ondertekent ze haar contract voor onbepaalde tijd. Een feestelijk gebeuren, met een bloemetje – dik verdiend, want wij zijn heel blij met Yvonne!

provinciale steun voor Batenburg

Het was al te lezen in de pers: de gemeente Wijchen heeft een subsidie van 500.000 euro binnengehaald die ten goede komt aan projecten in Batenburg. Door de bouw van de MFA kunnen er nieuwe plannen gerealiseerd worden op de plaats van de Hostert en van de school Jan Baptist. Voor (her)gebruik van locaties en het bevorderen van de leefbaarheid heeft de provincie het programma SteenGoed benutten, waar de plannen voor Batenburg zo goed bij passen dat er een mooi bedrag beschikbaar is gesteld.

Het volledige persbericht kun je hier downloaden (PDF).

bouwteamovereenkomst getekend!

Wethouder Derks en aannemer Cornelissen tekenen Bouwteamovereenkomst MFA Batenburg
Wethouder Derks en aannemer Cornelissen tekenen Bouwteamovereenkomst MFA Batenburg

Uit drie partijen selecteerde de gemeente Wijchen aannemingsbedrijf Cornelissen voor de bouw van onze nieuwe MFA. Op 2 april is de zogeheten Bouwteamovereenkomst getekend.

Bouwteam

In het bouwteam zitten de gemeente, Architectenbureau Croonen en aannemer Cornelissen. Samen werken zij de plannen verder uit. Dat doen zij op een manier die past bij de wens van de gemeente én de Batenburgers om er een moderne en duurzame MFA van te maken, die de leefbaarheid in Batenburg versterkt.

Bestemmingsplan

In april keurde de Gemeenteraad tevens het aangepaste bestemmingsplan voor MFA Batenburg unaniem goed.

Planning

Wethouder Derks: “We zijn ontzettend enthousiast. Hiermee markeren we weer twee belangrijke mijlpalen in de voorbereiding voor MFA Batenburg. De volgende stappen zijn de verdere planuitwerking en een goede bouwvoorbereiding. Dat vergt nog enkele maanden tijd. We hopen na de zomervakantie van 2019 te starten met de bouw van de MFA.” De planning is dat MFA Batenburg in het najaar van 2020 gereed is.

uitgewerkte plannen

De inloopavond over de nieuwe MFA is afgelopen dinsdag goed bezocht. In de kantine van Batavia kon iedereen langskomen en vragen stellen aan de architect, de projectleider, en leden van het nieuwe bestuur. Een flink aantal mensen nam de gelegenheid te baat om een kijkje te nemen.

Er waren nieuwe ontwerptekeningen die een goed beeld geven van hoe het er uiteindelijk uit zal gaan zien. Op grote plattegronden was de precieze indeling aangegeven, van schoollokalen, sportzaal, kleedruimtes, vergaderruimtes, foyer etc.

Mooi is te zien hoe de verschillende functies enigszins gescheiden zijn en toch verbonden: de school en de zalen vormen aparte delen van het gebouw waarvan de entree een soort scharnier vormt. Tegelijkertijd is het gebouw heel open gehouden om te zorgen dat het ook als ontmoetingsplek goed werkt.

Heel spannend hoe het er in het echt zal gaan uitzien! Als er meer bekend is over wanneer dat het geval zou kunnen zijn dan melden we dat natuurlijk.

 

Inloopavond 11 december MFA Batenburg

De plannen voor de MFA Batenburg worden steeds concreter. Daar zijn wij blij mee. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een inloopavond. U komt toch zeker ook?

Waar kunt u terecht?

Op dinsdag 11 december 2018 is er een inloopavond voor iedereen die meer wil weten over de plannen. U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 20.30 uur. U bent welkom in de kantine van VV Batavia (Hoppenhofstraat 2).

De ontwerptekeningen en het ontwerp voor het bestemmingsplan zijn voor u in te zien. U kunt hierover vragen stellen aan de architect, de projectleider en aan vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers van de MFA.

Wilt u nu al informatie?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u het ontwerp bestemmingsplan. Kijk onder “een plan bekijken” en kies  “bestemmingsplannen” ; vul dan “Hoppenhofstraat 2” in het zoekveld in.

Wij zien u graag op 11 december. Tot dan!

schets MFA Batenburg

officiële wijziging

Het nieuwe bestuur voor de MFA is al een tijdje bekend, maar nu is dan ook de Stichting Gemeenschapshuis de Hostert officeel omgezet in Stichting MFA Batenburg. Daarmee is de nieuwe stichting met een nieuw bestuur een feit.

De namen meldden we de vorige keer al:

 • René Diepenbroek voorzitter
 • Henk Peters secretaris
 • Ron Frederiks penningmeester
 • Willie Borneman (voorzitter van vv Batavia) commissielid / PR zaken
 • Ad Lingsveld (directeur school) commissielid

Op 13 november komt de vergunningsaanvraag ter behandeling, en de gemeente heeft groen licht gegeven voor het starten van het aanbestedingstraject.

Binnenkort hopen we weer een informatiebijeenkomst te organiseren over de stand van zaken. We houden je op de hoogte!

nieuw bestuur en nieuwe naam

schets MFA Batenburg

Het bestuur voor de MFA is onlangs vernieuwd en bestaat nu uit:

 • Henk Peters secretaris
 • Ron Frederiks penningmeester
 • René Diepenbroek voorzitter
 • Willie Borneman (voorzitter van vv Batavia) commissielid / PR zaken
 • Ad Lingsveld (directeur school) commissielid

Deze vijf zullen de kar gaan trekken om invulling te geven aan de nieuwe MFA.

hoe gaat  ‘ie heten?

Er zal o.a. via het Groentje en onze website een actie gestart worden om te kijken welke naam onze MFA moet krijgen.

 1. De Hostert
 2. Ons Stads-huis
 3.  ?????

We zullen iedereen vragen hun voorkeuren in te zenden en verloten een cadeau onder de inzenders.

overleg met Gemeente

In juni hopen we een avond te organiseren met de gemeente om over de stand van zaken te praten. Dat zal ook gaan over de definitieve tekening en over de aanvraag m.b.t. bestemmingsplan.

Nu wethouder Rob Engels de gemeente heeft verlaten neemt wethouder N Derks zijn taak over voor wat betreft de MFA.

overleg over de inrichting

schets MFA Batenburg

De  uitwerking van de MFA in Batenburg wordt langzamerhand steeds concreter. In de maand februari hebben de gebruikers van de toekomstige MFA -St Jan Baptist, V.V. Batavia en Gemeenschapshuis de Hostert- overlegd met de architect en gemeente over de definitieve invulling van het gebouw.

Er is gesproken over de inrichting van de gymzaal, en over de foyer met de bar. Ook is er gekeken naar wat we allemaal nodig hebben in de keuken. Alle drie de partijen hebben hun inbreng gehad. De architect is nu weer bezig om de gegevens te verwerken in een volgende stap naar het definitieve ontwerp.