Tagarchief: naam

nieuw bestuur en nieuwe naam

schets MFA Batenburg

Het bestuur voor de MFA is onlangs vernieuwd en bestaat nu uit:

  • Henk Peters secretaris
  • Ron Frederiks penningmeester
  • René Diepenbroek voorzitter
  • Willie Borneman (voorzitter van vv Batavia) commissielid / PR zaken
  • Ad Lingsveld (directeur school) commissielid

Deze vijf zullen de kar gaan trekken om invulling te geven aan de nieuwe MFA.

hoe gaat  ‘ie heten?

Er zal o.a. via het Groentje en onze website een actie gestart worden om te kijken welke naam onze MFA moet krijgen.

  1. De Hostert
  2. Ons Stads-huis
  3.  ?????

We zullen iedereen vragen hun voorkeuren in te zenden en verloten een cadeau onder de inzenders.

overleg met Gemeente

In juni hopen we een avond te organiseren met de gemeente om over de stand van zaken te praten. Dat zal ook gaan over de definitieve tekening en over de aanvraag m.b.t. bestemmingsplan.

Nu wethouder Rob Engels de gemeente heeft verlaten neemt wethouder N Derks zijn taak over voor wat betreft de MFA.