Tagarchief: nieuwbouw

na braak komt bouw

Heel snel gaat het allemaal niet, maar het afbreken is klaar, en er kan gebouwd gaan worden. Daarmee wordt dan eindelijk begonnen op 24 augustus : met de bouw van onze MFA.

In de week van 7 september weer een mijlpaal, in letterlijke en figuurlijke zin: dan gaan namelijk de palen de grond in. We verwachten (hopen) dat er iets gaat gebeuren om dit heuglijke moment te markeren, dat melden we dan nog.

Uiterlijk eind juli 2021 moet het gebouw dan helemaal klaar zijn.

Inloopavond 11 december MFA Batenburg

De plannen voor de MFA Batenburg worden steeds concreter. Daar zijn wij blij mee. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een inloopavond. U komt toch zeker ook?

Waar kunt u terecht?

Op dinsdag 11 december 2018 is er een inloopavond voor iedereen die meer wil weten over de plannen. U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 20.30 uur. U bent welkom in de kantine van VV Batavia (Hoppenhofstraat 2).

De ontwerptekeningen en het ontwerp voor het bestemmingsplan zijn voor u in te zien. U kunt hierover vragen stellen aan de architect, de projectleider en aan vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers van de MFA.

Wilt u nu al informatie?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u het ontwerp bestemmingsplan. Kijk onder “een plan bekijken” en kies  “bestemmingsplannen” ; vul dan “Hoppenhofstraat 2” in het zoekveld in.

Wij zien u graag op 11 december. Tot dan!

overleg over de inrichting

schets MFA Batenburg

De  uitwerking van de MFA in Batenburg wordt langzamerhand steeds concreter. In de maand februari hebben de gebruikers van de toekomstige MFA -St Jan Baptist, V.V. Batavia en Gemeenschapshuis de Hostert- overlegd met de architect en gemeente over de definitieve invulling van het gebouw.

Er is gesproken over de inrichting van de gymzaal, en over de foyer met de bar. Ook is er gekeken naar wat we allemaal nodig hebben in de keuken. Alle drie de partijen hebben hun inbreng gehad. De architect is nu weer bezig om de gegevens te verwerken in een volgende stap naar het definitieve ontwerp.

schets MFA Batenburg

Volgende stap!

Op 27 november was er een bijeenkomst om terug te blikken hoe het project voor de MFA Batenburg tot nu toe is verlopen en om af te spreken hoe we verder gaan.

Technische fase

De gemeente heeft besloten de projectorganisatie aan te passen omdat het project nu technischer van aard wordt. Ted van de Leur neemt de taak van projectleider over van Inge Bax; Nick Bos zal hem ondersteunen.

Ted heeft toegelicht hoe we verder werken vanuit het schetsontwerp dat er nu ligt. Er komt een meer technische fase waarin eerst een voorlopig ontwerp wordt gemaakt. De details hiervan worden met de gebruikers doorgesproken, om te zorgen dat het gebouw uiteindelijk aan hun eisen voldoet.

Stuurgroep

Er komt een stuurgroep, waarin namens de drie gebruikers de volgende personen plaatsnemen:

  • René Diepenbroek (de Hostert)
  • Willie Borneman (V.V. Batavia)
  • Ad Lingsveld (Kans & Kleur, de Eerste Stap)

De stuurgroep komt elke drie weken bijeen; waar nodig zullen deskundigen, gebruikers, adviseurs van de gemeente, enz. aansluiten.

Voorbereiding bouw

Om de bestemmingsplanprocedure goed te doorlopen is de gemeente al gestart met het proces (archeologie, asbestonderzoek, inmeten terrein, e.d.). De stuurgroep wordt van het verloop op de hoogte gehouden.

De gemeente gaat werken met een bouwteam. Dit geeft financiële zekerheid en zorgt ervoor dat er een gebouw wordt gerealiseerd dat optimaal aan de wensen van de gebruikers voldoet.

Extra ondersteuning

Henk Peters blijft betrokken bij het project. De Hostert maakt dankbaar gebruik van zijn expertise en hij zal namens de Hostert samen met René het proces bewaken.