schets MFA Batenburg

Volgende stap!

Op 27 november was er een bijeenkomst om terug te blikken hoe het project voor de MFA Batenburg tot nu toe is verlopen en om af te spreken hoe we verder gaan.

Technische fase

De gemeente heeft besloten de projectorganisatie aan te passen omdat het project nu technischer van aard wordt. Ted van de Leur neemt de taak van projectleider over van Inge Bax; Nick Bos zal hem ondersteunen.

Ted heeft toegelicht hoe we verder werken vanuit het schetsontwerp dat er nu ligt. Er komt een meer technische fase waarin eerst een voorlopig ontwerp wordt gemaakt. De details hiervan worden met de gebruikers doorgesproken, om te zorgen dat het gebouw uiteindelijk aan hun eisen voldoet.

Stuurgroep

Er komt een stuurgroep, waarin namens de drie gebruikers de volgende personen plaatsnemen:

  • René Diepenbroek (de Hostert)
  • Willie Borneman (V.V. Batavia)
  • Ad Lingsveld (Kans & Kleur, de Eerste Stap)

De stuurgroep komt elke drie weken bijeen; waar nodig zullen deskundigen, gebruikers, adviseurs van de gemeente, enz. aansluiten.

Voorbereiding bouw

Om de bestemmingsplanprocedure goed te doorlopen is de gemeente al gestart met het proces (archeologie, asbestonderzoek, inmeten terrein, e.d.). De stuurgroep wordt van het verloop op de hoogte gehouden.

De gemeente gaat werken met een bouwteam. Dit geeft financiële zekerheid en zorgt ervoor dat er een gebouw wordt gerealiseerd dat optimaal aan de wensen van de gebruikers voldoet.

Extra ondersteuning

Henk Peters blijft betrokken bij het project. De Hostert maakt dankbaar gebruik van zijn expertise en hij zal namens de Hostert samen met René het proces bewaken.